piątek, 8 stycznia 2016

Wypadki przy pracy – uniknij dzięki znajomości BHP, kursy bhp

Dzisiaj nieco przykry temat – temat wypadków. Nie można się jednak bez niego obyć, bo to właśnie wiedza o najczęstszych wypadkach i sposobach ich zapobieganiu sprawia, że jest ich w zakładach pracy zdecydowanie mniej. Wyraźną rolę odgrywa tutaj właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne w postaci kursów bhp. Istotne jest przeszkolenie całego zespołu w firmie, dlatego kursy dzielimy na kursy bhp dla pracowników i bhp dla pracodawców.

Podział kursów bhp ze względu na stanowisko

Te pierwsze pozwalają zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Zawierają również elementy wiedzy o ppoż oraz naukę udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie te zagadnienia zdecydowanie mogą się przydać w codziennym życiu, tym bardziej, jeśli pracownik ma do czynienia z różnego rodzaju urządzeniami, maszynami. Drugi rodzaj szkolenia, kurs bhp dla pracodawców, jest obowiązkowym kursem dla wszystkich, którzy prowadzą zakład pracy i zatrudniają inne osoby. Dzięki znajomości zasad bhp pracodawca ma szansę zapewnić swoim pracownikom większe bezpieczeństwo.

Rodzaje wypadków omawiane podczas szkolenia bhp

Wypadki dzielą się na kilka rodzajów. Całą teorię poznasz podczas kursu w firmie http://szkoleniabhp.edu.pl

  • zbiorowy wypadek przy pracy – jest to tego rodzaju wypadek, w wyniku którego uszkodzone zostały ciała kilku osób jednocześnie (co najmniej dwie),
  • ciężki wypadek przy pracy – jest to wypadek, w wyniku którego nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała,
  • śmiertelny wypadek przy pracy – choć i takie wypadki mają miejsce (np. na budowie), to dzięki wiedzy i doświadczeniu w zakresie bhp można zdecydowanie zredukować ich ilość. Co ważne za śmiertelny wypadek przy pracy w świetle przepisów uznaje się wypadek, w wyniku którego śmierć nastąpiła w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku.

Postępowanie w razie wypadków wg szkolenia bhp

Jeśli króryś z pracowników będzie świadkiem zdarzenia, w wyniku którego wypadkowi ulegnie inna osoba w firmie, powinien bezzwłocznie zawiadomić przełożonego oraz ostrzec współpracowników. Poszkodowany również ma obowiązek poinformować przełożonego o danym zajściu, chyba że w wyniku zdarzenia nie ma takiej możliwości – jest np. nieprzytomny.

Wypadek przy pracy to jednak nie tylko wypadek, który miał miejsce na terenie zakładu. Do tej grupy zalicza się również:

  • wypadki w czasie podróży służbowej,
  • wypadki podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony,
  • przy wykonywaniu działań zleconych przez zakładowe związki zawodowe.